youtube

22 December 2012

 ஓம்  ஐம்  ஹீ ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் ஸ்ரீம் ஹீ ரீம்  சர்வ கர்யா விக்ன ப்ர ஸ்  மன் னா ய சர்வ    ராஜ  வசீகரய  சர்வ பூருஷ கார்ஸ்  னாய    சர்வலோக வசீகரய  ஆம்ஹீ ரீம்  க்ரோ ம் கூ ம்ப  ட்  சுவாக ஸ்ரீ சித்த கணபதி பாதுகம் பூஜயாமி நாமாக  த்ர்பயமி நாமாக 
Post a Comment