youtube

27 February 2014

ஸ்ரீ நாககன்னிகை வசியம் மந்திரம்

ஸ்ரீ நாககன்னிகை வசியம் மந்திரம்
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸெளம் நமோ பகவதி நாகலோக வாசினி சர்வ விசும் நாஸயம் நாஸய பீம் பீம் ஹ்ரீம் ஹும் பட்
Post a Comment