youtube

15 June 2016

அக்னி சுடாமல் தடுக்க ஜாலம் வித்தை சித்துவிளையாட்டு

அக்னி சுடாமல் தடுக்க ஜாலம் வித்தை சித்துவிளையாட்டு

கிரகண வேலையில் ஓம் நமோ அக்னி ரூபாய மமரீரேஸ்தம்பனம் குரு குரு ஸ்வஹா மந்திரத்தை  108தடவை ஜெபித்தால் மந்திரம் சித்தியாகும் .பின்பு அக்ணி நெருப்பு சூடாது
Post a Comment