youtube

1 August 2013

ரீ சங்க தாரணி யட்சிணி தேவி மூல மந்தரம்

    ஸ்ரீ சங்க தாரணி யட்சிணி தேவி   மூல  மந்தரம்       ஓம் க்லீம்    நமோ பகவதே அரவிந்தேஸ்ரீ சங்க தாரணி திரீகாலம் வசம்  மமவசம் குருகுரு சுவாஹா 
Post a Comment