youtube

22 November 2012

வாலை பூஜை

வாலை பூஜை

ஓம்   ஐயும் கிலியும்  சவும் சவும்  கிலியும் ஐயும் வா வா வாலை பரமேஸ்வரி பஞ்சாட்சரி ஆனந்தரூபி நமக 


மூன்று லட்சம் ஊரு 

  

Post a Comment