youtube

20 February 2016

லட்சுமி கடாட்சம் தரும் ஸ்ரீசக்கரம்

லட்சுமி கடாட்சம் தரும் ஸ்ரீசக்கரம்

     
நான் இருக்கும் இடத்தில் லட்சுமி கடாட்சம் உண்டு 

ஓம் நமோ பகவதி சர்வ மங்களதாயினி 
சர்வயந்த்ர ஸ்வரூபிணி சர்வமந்திர ஸ்வரூபிணி 
சர்வலோக ஜனனீ சர்வாபீஷ்ட ப்ரதாயினி 
மஹா த்ரிபுரசுந்தரி மஹாதேவி 
சர்வாபீஷ்ட சாதய சாதய ஆபதோ நாசய நாசய 
சம்பதோப்ராபய ப்ராபய சஹகுடும்பம் வர்தய வர்தய 
அஷ்ட ஐஸ்வர்ய சித்திம் குருகுரு 
பாஹிமாம் ஸ்ரீதேவி துப்யம் நமஹ 
பாஹிமாம்  ஸ்ரீதேவி துப்யம் நமஹ 
பாஹிமாம்  ஸ்ரீதேவி துப்யம் நமஹ
Post a Comment